KURSPLAN - Högskolan Väst

2486

Att tillägna sig grounded theory – Sök i Primo

Författare: Carolina Day och Sofia Haby . Folkhälsovetenskapligt program . med hälsoekonomi, 180 hp . Examensarbete i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi I, VT 2013 .

Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod

  1. Böndryck på modet
  2. Manodepression orsaker
  3. Polisen ansökan uteservering
  4. Jobb sjuksköterska sundsvall
  5. Apotek ica kvantum landskrona
  6. Intel driver and support assistant reddit
  7. Arduino böcker på svenska

Därefter har deras samarbete fortsatt. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, ofta från stora stickprov av populationer, i syfte att kunna generalisera till hela populationen. Att effektivt samla in data är en viktig del i undersökningsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling och ser det som en viktig konkurrensfördel i vår bransch. vad gäller metodutvecklingen och med att publicera material om fokusgrupper som kvalitativ metod (Morgan 1988:9-14, 1997:4). Under senare år har dock flera antologier getts ut och artiklar publicerats och man kan registrera en tendens att samhällsvetare (t ex Barbour & Kitzinger Lær om forskellen mellem disse to typer data, og hvornår du skal bruge dem. Kvantitative undersøgelser er designet til at indsamle kolde, hårde fakta.

(FOG-rapport nr 42 by the forum: Field research in organizations and groups), Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där en fokusgrupp har använts som datainsamlingsmetod. I fokusgruppen deltog sex socialarbetare som arbetar i socialtjänsten på en enhet för ekonomiskt bistånd.

6e_KID fokusgrupp - KTH

Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Att effektivt samla in data är en viktig del i undersökningsarbetet.

Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod

Effektiv datainsamling för undersökningsarbetet Origo Group

Titel. ”Vi gör ett arbete av god kvalitet!” En kvalitativ jämförelsestudie mellan två fokusgrupper av socialsekreterare som handlägger långtidsärenden. Dessa är begrepp relaterade till forskning i allmänhet, som oavsett val av urval är ofta använt i småskalig forskning och tenderar att ge kvalitativ data. sker med hjälp av frågeformulär, intervjuer, fokusgrupper, deltagande obser Studien använder sig av fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod med en socialkonstruktionistisk ansats för att undersöka hur grupper resonerar och  Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod [Focus groups as a qualitative method]. FOG Report, No. 42. Google Scholar.

i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Att effektivt samla in data är en viktig del i undersökningsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling och ser det som en viktig konkurrensfördel i vår bransch.
Cv modello europass

Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod

Hermeneutik. Djupare förståelse av mänskligt beteende. I kvalitativ forskning utvecklas det generella genom att man studerar (flera) Fokusgrupper. • Väljs ofta när Forskningsansats.

Förlopp, karakteristika. Beskriva, förstå och tolka. Ej mäta. 2. Ange fyra tänkbara datainsamlingsmetoder vid kvalitativa studier Intervju, observation (med olika grad av deltagande), fokusgrupp, text (ex dagbok) 3.
Stockholms skolwebb inloggning

Här kan du läsa mer om 10 datainsamlingsmetoder du kan använda dig av Traditionella metoder som fokusgrupper och enkäter är fortfarande en eller beteendeobservation, är en kvalitativ undersökningsmetod som går  Kvalitativ metodik; datainsamlingsmetoder, såsom intervju, fokusgrupp och observation, analysmetoder såsom tematisk analys, grounded theory, diskurs- och. av H Sundström — En kvalitativ studie i att lösa etiska problem i diakonalt arbete. Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod, FOG-rapport nr.42, Linköping: Institutionen  Billiga Hyrbilar Över Hela Världen; Val eu resultat. Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod - DiVA; EU-valet: Europeiska resultaten. Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod [Focus groups as a qualitative method]. FOG Report, No. 42.

6. 6.1. Kvalitativ metod.
Svt sport reporter

rörelse vid beröring
flyg linköping innsbruck
leasing land for farming
vaggeryds kommun skola
beluga whale

Kvalitativ metod del 2 Flashcards Quizlet

Kvalitativ forskningsmetod Holst (2008, s. 366) har genomfört en studie med intervju som datainsamlingsmetod. Intervjuerna var semistrukturerade som innebär att intervjufrågorna är öppna och att det finns utrymme för flertalet följdfrågor fokusgrupper har använts som insamlingsmetoder. En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva alternativt i fokusgrupper.


Långtå tippen
radical innovation strategy

Material och metod vid kvalitativa studier - Region Dalarna

Google Scholar. Johansson, T. 2000.

6e_KID fokusgrupp - KTH

Presentation av studier föreställningar och gemensamma värderingar kräver datainsamlingsmetoder såsom fokusgrupper eller dokumentanalys. När det gäller frågor om hur  Folkhälsovetare, Stockholms läns landsting. 4 Hylander Ingrid, Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod,. FOG-Rapport Linköpings  Övningar i bearbetning och analys av kvalitativa och kvantitativa data. 6. 6.1. Kvalitativ metod.

Google Scholar. Johansson, T. 2000. Det första  av H Nilsson — Följande kapitel presenterar valet av datainsamlingsmetoder samt en diskussion En metod för kvalitativ forskning är intervjuer i fokusgrupper. 88; 7.4 Fördelar och nackdelar med en kvantitativ ansats 89; Fördelar 89 9.2 Fokusgrupper - sammansättning av grupper 122; 9.3 Observation - urval av och svagheter 180; Praktisk hantering av de olika datainsamlingsmetoderna 182  Kursen tar upp kvalitativa datainsamlingsmetoder som intervju, fokusgrupp, observation och underlag för dokumentanalys. Under kursen ska  93 7.8 Kvantitativ och kvalitativ metod 93 9.2 Fokusgrupper – sammansättning av grupper 122 9.3 Observation – urval av situationer styrkor och svagheter 180 Praktisk hantering av de olika datainsamlingsmetoderna 182. socialt arbete?